DRUŠTVO ZA RAZVOJ HARMONIJE TELESA IN DUHA RADOST-

skrajšano ime: DRUŠTVO ZA RADOST

 

SEDEŽ DRUŠTVA:    Veliko Ubeljsko 37, 6225 Hruševje

     KONTAKT:    e-mail: stanislav.losdorfer@amis.net

                       GSM:   041 673 316 

Št.rac.: 10100 - 0038638393 pri Banki Koper

Predsednik društva: Stanislav Lošdorfer

Društvo  smo ustanovili, da znanje in izkušnje, ki smo si jih pridobili v dolgoletnem delu na razlicnih podrocjih

dela z otroki, mladostniki, odraslimi, ponudimo vsem, ki potrebujejo našo pomoc in nasvete.

 

Nazaj

 

 

 
    SLOhosting.com priporoča :